ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ

Бұл құжатта Украина және Еуропалық заңдарға сәйкес ұйымдастырылған дербес деректерді жинау, сақтау және өңдеу ережелері жазылған. Осы Құпиялылық саясаты a1call.kz сервисінің стандартты шарттары мен ережелерінің ажырамас бөлігі болып табылады және олардың қабылдауымен қабылданады. Осы Құпиялылық саясатын қабылдай отырып, сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді ондағы сипаттама ережелеріне сәйкес өңдеуге келісесіз. Егер сіз осы Құпиялылық саясатының ережелерімен немесе A1 Telecom стандартты шарттарымен және ережелерімен келіспесеңіз, https://a1call.kz сервисін және A1 Telecom ұсынатын кез келген өнімдер немесе қызметтерді пайдаланбауыңыз керек.

Құпиялылық саясаты Украина мен Еуропалық Одақтың дербес деректерді қорғау туралы қолданыстағы заңнамасымен, атап айтқанда, жеке тұлғаларды дербес деректерді өңдеуге қатысты қорғау туралы 2016/679 регламентімен және мұндай деректердің еркін қозғалысы туралы «GDPR» және 95/46/EО директивасының күшін жоюмен, «Дербес деректерді қорғау туралы Украина Заңымен, "Дербес деректерді автоматты өңдеуге қатысты тұлғаны қорғау туралы" № 108 Конвенциямен және Дербес деректерді қорғау жөніндегі комиссияның 07.02.2007 ж. № 1 «Техникалық және ұйымдастырушылық іс-шаралардың ең төменгі деңгейі және дербес деректерді қорғаудың рұқсат етілген түрі туралы» Жарлығымен реттеледі. Келушілердің дербес деректері келушілердің сайтын пайдалануды жеңілдету, олардың мүдделерін ескеру, сондай-ақ пайдаланушылардың мінез-құлқын талдау, оның ішінде жарнама саласындағы контрагенттермен жұмыс істеу үшін қолданылады. Дербес деректер «Дербес деректерді қорғау туралы», «Ақпарат туралы», «Жарнама туралы», «Телекоммуникациялар туралы», «Кәсіпкерлік туралы», «Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелердегі ақпаратты қорғау туралы» Украина заңдарына, НД ТЗИ 2.5-010-03 «Web-парақшалардың ақпаратын рұқсатсыз кіруден қорғауға қойылатын талаптарға» сәйкес пайдаланылады

1. ТЕРМИНДЕР МЕН НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРДЫҢ АНЫҚТАМАСЫ

Дербес деректер - бұл жеке тұлға туралы сәйкестендірілген немесе сәйкестендірілуі мүмкін мәліметтер немесе мәліметтер жиынтығы.

A1 Telecom - a1call.kz әкімшілігі - a1call.kz сервисі арқылы a1call.kz сервисінің (сайтының) иесі.

Тапсырыс беруші (Абонент, Пайдаланушы) - a1call.kz сервисінде тіркелген және/немесе өтінім берген жеке немесе заңды тұлға, сервисті пайдаланушы.

Дербес деректер - сәйкестендірілген немесе нақты сәйкестендірілуі мүмкін жеке тұлға туралы мәліметтер немесе мәліметтер жиынтығы.

Дербес деректер субъектісі – өздеріне қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес оның дербес деректерін өңдеу жүзеге асырылатын жеке тұлға.

Дербес деректер субъектісінің келісімі – жеке тұлғаның оны өңдеудің тұжырымдалған мақсатына сәйкес өзінің дербес деректерін өңдеуге рұқсат беруге қатысты кез келген ерікті түрде білдіруі.

Аккаунт – тапсырыс беруші туралы оларға ұсынылған ақпарат жиынтығы.

«Cookies» файлдары – бұл a1call.kz сервисі Тапсырыс берушінің веб-браузеріне жіберетін және олар Тапсырыс берушінің компьютерінің қатқыл дискінде сақталатын деректердің шағын мөлшерінен тұратын файлдар. Cookies файлдары сервиске одан әрі кіруде Тапсырыс берушіні анықтау үшін пайдаланылады, бұл өз кезегінде интерфейс пен сайтты шарлауды жеңілдетеді. Басқа жағдайларда cookie сервисі Тапсырыс берушінің жеке басына ешқандай қатысы жоқ анонимді қызметтік ақпаратты сақтайды. Тұтынушы кез келген уақытта өз браузерінде cookie файлдарын пайдалануға тыйым салуы мүмкін, бірақ бұл кейбір a1call.kz сервистерінің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

2. ПРИНЦИПТЕРІ

Деректерді қорғау принциптері сәйкестендірілген немесе сәйкестендірілуі мүмкін жеке тұлға туралы кез келген ақпаратқа қолданылады. Қосымша ақпаратты пайдаланғаннан кейін жеке тұлғаға жатқызуға болатын бүркеншік атты қолданатын дербес деректер жеке тұлға туралы сәйкестендірілетін ақпарат ретінде қарастырылуы керек. Жеке тұлғаны сәйкестендіру мүмкіндігін анықтау үшін, жеке тұлғаны тікелей немесе жанама түрде сәйкестендіру бөлімі сияқты жоғары ықтималдықпен қолданылатын барлық әдістерді ескеру қажет. Жеке тұлғаны сәйкестендіру әдістерін қолданудың жеткілікті ықтималдығын анықтау үшін, өңдеу кезіндегі технологияларды және технологиялық әзірлемелерді ескере отырып, сәйкестендіруге қажетті шығындар мен уақыт кезеңі сияқты барлық объективті факторларды ескеру қажет. Деректерді қорғау принциптерін, тиісінше, анонимді ақпаратқа, атап айтқанда, сәйкестендірілген немесе сәйкестендіруге болатын жеке тұлғаға немесе деректер субъектісін сәйкестендіру мүмкін емес немесе одан да көп мүмкін емес тәсілмен анонимді болған жеке деректерге қатысты емес ақпаратқа қолдануға болмайды. Сөйтіп, бұл құжат мұндай анонимді ақпаратты, оның ішінде статистикалық немесе зерттеу мақсаттары үшін пысықтауға қатысты емес.

Сайт әкімшілігі тұлға деректерді өңдеуге келіседі деп болжайды, мұндай келісімді беруге құқылы (әрекетке қабілетті, кәмелетке толған және т.б. болып табылады)

Жеке тұлғалар онлайн идентификаторлармен олардың құрылғылары, қосымшалары, құралдары мен хаттамалары, оның ішінде мекенжайы, «соокіеѕ» сәйкестендіргіштері (ошағандарды) немесе радиожиілікті сәйкестендіру белгілері сияқты басқа сәйкестендіргіштер арқылы байланыса алады. Бұл, әсіресе, бірегей сәйкестендіргіштермен және серверлерден алынған басқа ақпаратпен үйлескенде, жеке тұлғалардың профильдерін жасау және оларды анықтау үшін пайдалануға болатын кеңестер қалдыруы мүмкін.

Абонент абоненттің дербес деректерін өңдеуге, атап айтқанда, жазбаша өтініш нысанында, оның ішінде электрондық құралдармен келісуінің нақты, ақпараттандырылған және бір мәнді куәлігін еркін ұсынылғанын нақты бекіту жолымен ұсынады (торкөзді белгімен толтыру аккаунтын құру кезінде, қызметтер үшін техникалық параметрлерді таңдау немесе басқа өтініш немесе субъектінің дербес деректерді өңдеуді ұсынумен келісуін нақты көрсететін әрекет). Үнсіздік, ұяшықтарды белгілермен автоматты түрде толтыру немесе әрекетсіздік сәйкесінше келісім бермейді. Келісім бірдей мақсатта немесе мақсатта жүзеге асырылатын деректерді өңдеудің барлық түрлеріне қолданылуы керек. Егер өңдеу бірнеше мақсаттарға жетуді көздейтін болса, олардың әрқайсысы үшін келісім қажет. Егер деректер субъектісінің келісімі электрондық сұрау салудан кейін ұсынылуы қажет болса, бұл жағдайда сұрау анық, дәл болуы және ол берілетін қызметті пайдалану үшін тым теріс салдарға ие болмауы тиіс.

Өңдеу заңды болуы үшін, дербес деректер тиісті деректер субъектісінің келісімі негізінде немесе заңда немесе басқа нормативтік құқықтық актіде белгіленген басқа заңды негізде пысықталады.

Көбіне, деректер жинау кезінде, дербес деректерді өңдеудің мақсатын толық анықтау мүмкін емес, сондықтан Орындаушы абоненттен заңды түрде дұрыс шарттар мен келісімдер жасау үшін қосымша ақпарат алуға құқылы.

a1call.kz сайты пайдаланушы алдындағы міндеттемелерін орындауға қажетті дербес деректерді ғана жинайды және сақтайды. 2016/679 «Жеке тұлғаларды дербес деректерді өңдеуге қатысты қорғау туралы және осындай «GDPR» деректерінің еркін қозғалысы туралы және 95/46/ЕО директивасының күшін жою туралы» регламентінің (ЕО) 44-тармағына сәйкес, Өңдеу қажет болған жағдайда шарт жасасу үшін немесе шарт жасасуға қатысты ниет үшін заңды деп саналуы керек. Осыған байланысты Сайт әкімшілігі клиенттен Украинаның қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызмет көрсету туралы шарт жасасуға қажетті жеке мәліметтер бар барлық деректерді алуға құқылы. Осы тармақ осы құжаттың барлық тармақтарын ескере отырып қолданылады және заңды негіздер негізінде қолданыстағы заңнамамен реттеледі.

Заңның негізделген және қолданылатын талаптарына сәйкес, ақпаратты жария ету міндеттемелерді бұзу болып саналмайды. Пайдаланушы жасалатын шарттарды және сайт оларға сәйкес қабылдайтын Пайдаланушыға қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерді орындау мақсатында, сондай-ақ жарнамалық мақсаттарда өз деректерін Сайтқа беруге келіседі. Пайдаланушының келісімі оларға тапсырысты рәсімдеу кезінде тиісті бағандарда ақпаратты көрсетуде көрсетіледі. a1call.kz пайдаланушы сайтта жалпыға қолжетімді нысанда ұсынған мәліметтері үшін жауапты болмайды. Бұл тармақ осындай деректерді беру қолданыстағы заңнамаға сәйкес келген жағдайда ғана қолданыла алады, бұл осы Құпиялылық саясатының негізі болып табылады.

a1call.kz сайтының әкімшілігі, егер мұндай деректер заңға сәйкес талап етілсе, Мемлекеттік органдардың ( полиция, сот, прокуратура және т.б.) талабы бойынша дербес деректерді беруге құқылы. Сондай-ақ, дербес деректер басқа шарттар жасасуға қажет болған жағдайда, бірақ пайдаланушының алдын ала келісімімен үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін.

Пайдаланушының өзіне қатысты жинайтын дербес деректерге қол жеткізуге құқылы және оларды өзгертуге және мұндай құқықты еркін жүзеге асыруға құқылы және олар уақыт аралығында өңдеудің заңдылығы туралы хабардар болу және оны тексеру үшін жоғарыда келтірілген нормативтік құқықтық актілермен айқындалған.

Пайдаланушы өзінің дербес деректерін жазбаша өтініш бойынша өшіруге құқылы, бұл әрекет әлдебір негізсіз кідіріссіз жүзеге асырылады, сондай-ақ дербес деректерді өңдеуге қатысты жеке тұлғаларды қорғау туралы және осындай деректердің еркін қозғалысы туралы 2016/679 регламентінің 17-бабына сәйкес негіздер туындаған жағдайда, «GDPR» "және 95/46/EО директивасының, «Дербес деректерді қорғау туралы» Украина Заңының күшін жоюға қатысты дербес деректер әлдебір негізсіз кідіріссіз жойылуға тиіс . Мұндай құқық Украинаның қолданыстағы заңнамасына қайшы келмеуі мүмкін (азаматтық, экономикалық, салық және т.б.).

3. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

a1call.kz сайтын пайдаланушыны тіркеу үшін, тіркеуге арналған дербес деректерді, электрондық пошта мекенжайын, телефон нөмірін және т.б. енгізу ұсынылады.

a1call.kz сайтына тіркелу кезінде, келуші сайт әкімшілігінің өзінің Жеке және тіркеу деректерін өңдеуге нақты келісімін береді. Егер Пайдаланушы өзінің жеке деректерін беру туралы шешім қабылдаса, сол арқылы ол осы деректерді беруге және сақтауға келісім береді.

A1 Telecom сайтқа кіру немесе сайт арқылы өтетін қосылыстар туралы деректерді жинау құқығын өзіне қалдырады. Бұл ақпарат әртүрлі контентті, пайдаланушының Интернет желісіндегі жұмысының ұзақтығын қамтуы мүмкін.

A1 Telecom дербес деректерді ақылға қонымды және заңға сәйкес уақыт ішінде сақтау құқығын өзіне қалдырады.

a1call.kz сайтында жұмыс істегенде, cookie файлдары пайдаланылады. Олардың көмегімен келушінің браузерін сәйкестендіруге болады. Бұл файлдарда пайдаланушы параметрлерін және басқа ақпаратты сақтауға болады. Келуші браузерді және оның қосымшаларын барлық cookie файлдарынан бас тартатындай немесе оларды жіберу туралы ескертетіндей етіп өз бетінше реттей алады. a1call.kz сайтын қауіпсіз, қорғалған және ыңғайлы ету үшін, cookies файлдары қолданылады . Cookie файлдары қауіпсіздік мүмкіндіктерін қолдауды және оларды іске қосуды қамтамасыз етеді және келушілердің құпиялылық саясаты мен шарттарын бұзуын бақылауға мүмкіндік береді. Cookies файлдары сұраныстардың саны мен жиілігін бағалауға, сондай-ақ сайттан ақпаратты пакеттік жүктеуге тырысатын келушілерді немесе құрылғыларды анықтауға және бұғаттауға көмектеседі.

Google Analytics және/немесе басқа аналитикалық жүйелер сияқты жүйелерді пайдалану кірген беттер туралы ақпарат, беттерді қарау саны, жүктелген ақпарат, келушілердің шыққан елдері сияқты статистиканы, сондай-ақ агенттіктің сайтына кіру әдісі туралы ақпаратты және т.б. жинайды. Бұл әрекеттердің ешқайсысы келушімен жеке байланысты емес және тек жиынтықта өлшенеді.

A1 Telecom сіздің жеке ақпаратыңызға рұқсатсыз кіруден, өзгертуден, ашудан немесе жоюдан қорғау үшін жиналған деректерді жинау, сақтау және өңдеу бойынша тиісті қауіпсіздік шараларын қолданады.

A1 Telecom пайдаланушылардың жеке ақпаратын сатпайды, айырбастамайды немесе жалға бермейді, бірақ оны пайдаланушының алдын-ала келісімі бойынша жасалатын шарттар мен сайт оларға сәйкес қабылдайтын Пайдаланушыға қызмет көрсету бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында, сондай-ақ жарнамалық мақсаттар үшін үшінші тұлғаларға ұсына алады. A1 Telecom жоғарыда сипатталған мақсаттар үшін жеке ақпаратқа, серіктестерімізге және жарнама берушілерге қатысты емес жалпы жиынтық демографиялық деректерді ұсына алады. A1 Telecom қызмет жеткізушілерінің қызметтерін бизнесті және сайтты басқаруға көмектесу үшін немесе агенттік атынан қызметті басқару үшін, мысалы, ақпараттық бюллетень, статистикалық зерттеулер жүргізу үшін пайдалана алады. A1 Telecom бұл ақпаратты шектеулі мақсаттар үшін осы үшінші тұлғалармен бөлісе алады.

4. ҚЫСҚАША ТҮЙІНДЕМЕ

Дербес деректер мынадай мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

Пайдаланушыға Қызметтер көрсету;

Пайдаланушыны сәйкестендіру;

Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;

Пайдаланушыға жарнама материалдарын оның келісімі бойынша, ақпарат пен сұрау салулар жолдау;

статистикалық және басқа да зерттеулер жүргізу;

Пайдаланушының төлемдерін өңдеу;

алаяқтықтың және/немесе заңсыз әрекеттердің алдын алу мақсатында Пайдаланушының операцияларын бақылау

A1 Telecom сіз өз еркіңізбен ұсынатын жеке ақпаратты жинай алады: қызметтерге Тапсырыс берген жағдайда;

лотереяға немесе конкурсқа қатысқанда;

сауалнамалар мен сұраулықтарды толтырғанда;

біздің сайтта абонентті тіркегенде;

әңгіме жазып алынатындығын ескерте отырып, бізбен әдеттегі немесе электрондық пошта арқылы немесе телефон арқылы сөйлескенде.

a1call.kz сайты, оның ішінде мұндай іс-әрекеттер қажет болған және қолданыстағы заңнамаға сәйкес келген жағдайда, осындай деректерді жинай, өңдей және сақтай алады :

сіздің тегіңіз, атыңыз, әкеңіз;

пошта және электрондық пошта мекенжайы;

телефон нөмірі;

қызмет көрсету хронологиясы;

чатта әңгімелесу, біздің қызмет көрсетуімізге қатысты шағымдарыңыз;

сіздің өтініштеріңіз бізден бұрын кез келген басқа жолмен

біздің операторлармен сөйлесулерді жазу;

жарнамалық науқандар кезінде біз сізге ұсынған қызметтердің тізімі.

Мұндай ақпарат Сіздің келісіміңізбен, Украинаның қолданыстағы заңнамасына сәйкес, a1call.kz сервис қызметі аясында жиналады және қолданылады. Ақпарат үшінші тұлғаларға берілмейді және жария етілмейді және оны пайдалану осы Құпиялылық саясатының ережелеріне сәйкес ақпарат жиналған мақсаттармен шектеледі. Осы саясаттың бір бөлігі қолданыстағы заңнамаға сәйкес келмеген жағдайда, қолданыстағы заңнаманың нормалары пайдаланылады.